اسکات اسپکت ۷۳۰ مدل ۲۰۱۹

۰۹۱۵۱۱۸۵۷۴۷
۱۷میلیون

بسیاررر نو.دوچرخه درحد میباشد.با لوازم دئور دوشاخ xcr ریموت دار
سیستم دنده ۲×۹_بسیار باکیفیت با سند وکلیه مدارک