دوچرخه سایز ۲۶

09395566695
ostoowar@gmail.com
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

سایز ۲۶
برند ایکس ترونیکس
ترمزبندی دیسکی مکانیکی
سیستم دنده ۲۱ دنده شیمانو ترنی
دسته دنده کلاج دار ساعتی
طوقه ۳ سانت المینیوم