فروش دوچرخه جاینت ATX ELITE

09378207723
11 م

دوچرخه جاینت ATX ELITE

ست دنده و شانژمان الیویو
ترمز دیسک هیدرولیک روغنی
درحد اک
طوقه ۲۶
تنه مدیوم