چرخیران بزرگترین فروشگاه لوازم دوچرخه
(همراهی برای تمام دوچرخه‌سواران)

رینگ و توپی دوچرخه

توپی دوچرخه دیسکی ساچمه ای 32 سوراخ شانگ فنگ SHANFANG – چرخیران

برند چرخیران
۱,۷۵۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

توپی دوچرخه شیمانو جلو و عقب ۳۲ سوراخ بلبرینگی دیسکی هزارخار Shimano – چرخیران

برند چرخیران
۲,۲۵۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

توپی تنه دوچرخه بلبرینگی شیمانو SHIMANO مدل BB-UN100/-K – چرخیران

برند چرخیران
۵۹۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰ تومان

توپی دوچرخه بلبرینگی 36 سوراخ عقب و جلو دیسکی ضامندار شانفنگ SHANGFANG مدل S36 – چرخیران

برند چرخیران
۹۵۰,۰۰۰ تومان

میل تنه چهارگوش دوچرخه مدل پیچ خور

برند چرخیران
۸۰,۰۰۰ تومان

توپی عقب دوچرخه مدل 36s

برند چرخیران
۱۴۰,۰۰۰ تومان

توپی جلو و عقب دوچرخه مدل 36 سوراخ A بسته 2 عددی

برند چرخیران
۲۹۰,۰۰۰ تومان

توپی عقب دوچرخه سایز 20 مدل 28s

برند چرخیران
۰ تومان

توپی عقب دوچرخه سایز ۱۶ مدل 20s

برند چرخیران
۱۰۵,۰۰۰ تومان

توپی ۳۶ سوراخ دوچرخه عقب و جلو بلبرینگی ضامندار شانفنگ SHANGFANG

برند چرخیران
۱,۲۵۰,۰۰۰
۹۹۰,۰۰۰ تومان

توپی جلو و عقب دوچرخه ساچمه ای 36 سوراخ شانگ فنگ SHANFANG مدل دیسک ۶پیچ

برند چرخیران
۹۹۰,۰۰۰
۸۵۰,۰۰۰ تومان