چرخیران بزرگترین فروشگاه لوازم دوچرخه
(همراهی برای تمام دوچرخه‌سواران)

لاستیک و تیوپ دوچرخه

تیوپ دوچرخه ۲۴ یزدتایر – چرخیران

برند چرخیران
۹۵,۰۰۰ تومان

لاستیک دوچرخه 16 ایران یاسا YASA – چرخیران

برند چرخیران
۲۹۵,۰۰۰ تومان

لاستیک دوچرخه شهری سایز 23*700 برند وایب مدلp1233 – چرخیران

برند چرخیران
۷۶۰,۰۰۰ تومان

لاستیک دوچرخه کندا 29 سایز 210*29 مدل K1047 – چرخیران

برند چرخیران
۹۵۰,۰۰۰ تومان

تیوپ والف فرانسوی دوچرخه 29 چاویانگ والف فرانسه Chaoyang 29*175*210 – چرخیران

برند چرخیران
۳۹۰,۰۰۰
۲۳۵,۰۰۰ تومان

تیوپ دوچرخه 27.5 والف موتوری وندا 48 میلیمتری wanda king – چرخیران

برند چرخیران
۱۹۰,۰۰۰ تومان

لاستیک دوچرخه ۲۹ DURO سایز 210×۲۹ – چرخیران

برند چرخیران
۵۸۰,۰۰۰
۴۷۰,۰۰۰ تومان

تیوپ دوچرخه 16 برند یزدتایر – چرخیران

برند چرخیران
۱۴۵,۰۰۰
۹۵,۰۰۰ تومان

تیوپ دوچرخه 26 یزد تایر 2.35-26 – چرخیران

برند چرخیران
۱۹۰,۰۰۰ تومان

لاستیک دوچرخه شهری سایز 25*700 برند وایب مدل W3113 – چرخیران

برند چرخیران
۸۵۰,۰۰۰ تومان

تیوپ ویلچر سایز 8\1.3-24 شهاب تایر – چرخیران

برند چرخیران
۱۹۰,۰۰۰ تومان

تیوپ والف فرانسوی دوچرخه 26 برند DURO – چرخیران

برند چرخیران
۱۹۰,۰۰۰ تومان
1 2 3